hvad er pæleorm?

Pæleorm – hvad er pæleorm?

Ja, hvad er pæleorm? Faktisk ikke en gang en orm. Pæleorm er en muslingeart, som kan blive op til 1 meter lange og af denne grund faktisk ligner en undersøisk orm. Men som musling har pæleorm alligevel kun en muslingeskal på omkring 1 cm, og det er dén, der skaber problemer rundt omkring i danske og udenlandske havne. De kan leve op til 5-6 år, så de kan nå at skabe en del problemer for maritimt træværk i dens levetid.

Pæleorm lever nemlig udelukkende af træ. Det kan være undersiden af skibe, skibsskrog, drivtømmer og måske især broer, moler og andre dele af en havn, som befinder sig under vand.

Med muslingeskallen borer pæleorm lange gange i træ, hvorefter de fores med kalk. Derfor bliver broer, moler og andet maritimt træværk hurtigt ustabile, hvis pæleorme får lov til at slå sig løs over en årrække.

Der findes mange forskellige arter af pæleorm, men de tre, vi kender bedst, er i familien Teredinidae:

  • Norsk Pæleorm (Nototeredo norvagica)
  • Skibspæleorm (Psiloteredo megotara), også kaldet ’Shipworm’ på engelsk.
  • Pæleorm (Teredo navalis), som er den mest almindelige pæleorm-art.

Pæleorm er føde for forskellige fugle, der med deres næb kan få fat på muslingerne i deres gange, men ses oftest som et skadedyr, som er svært lige sådan at komme af med.

Der er således ingen æstetiske indvirkninger på anlægget.

Hvor findes pæleorm?

Pæleorm findes over store dele af verden. Den findes ofte i varme til tempererede zoner, og til at begynde med blev den udbredt grundet skibsfart. Den kan tåle store mængder af saltkoncentration, men ikke en procentmæssig lav havsaltsmængde. Derfor findes pæleorm ikke i Østersøen syd for Amager, øst for Falster og omkring Bornholm, men den findes i alle indre danske farvande.

Pæleorm bliver udbredt, idet de formerer sig. De mikroskopiske larver spreder sig mange ad gangen gennem strømme i vandet, hvorefter de sætter sig fast på træ og begynder at bore sig store og stærke. For at kunne formere sig skal der helst være en vandtemperatur på over 15° C, men de kan overleve helt op til 30° C.

På grund af stigende temperaturer (både i luften og i vandet) og renere vand har pæleorm fået de bedste forhold til at kunne leve i danske farvand – og mange danske havne. Desto oftere og over længere tid vandet bevæger sig over de 15° C, desto mere pæleorm vil vi se.

Hvad er så problemet med pæleorm?

Hvorfor er pæleorm et problem?

Pæleorm kan udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko på længere sigt. Her snakker vi over flere år, hvor de har fået lov til at angribe og bore i maritimt træ.

Pæleorm-angreb svækker strukturen i det træ, som holder broer, moler og andet træværk oppe. Når strukturen svækkes, siger det sig selv, at pæleorm-angreb derfor kan være med til at få de selvsamme broer, moler, havnepæle og andet til at falde sammen.

Det kan altså over tid gå hårdt ud over havneudstyr, både m.m., men samtidig også gøre maritimt træværk farligt at bevæge sig på for os mennesker. Ofte kan du ikke se, hvor slemt et pæleorm-angreb er, fordi åbningen ofte er så lille, men den vokser sig desværre større, mens den gnaver sig op gennem træet.

Pæleorm er også et problem for havarkæologer, fordi pæleorm æder sig gennem sunkne skibe, som ellers ville kunne undersøges og bruges til historisk research.

Miljøstyrelsen estimerer også, at den senest pæleorm-invasion langs Tysklands Østersøkyst kan komme til at koste mellem 25-50 millioner Euro for Tyskland, altså 186-372 millioner kroner. Og det tæller ikke en gang de skader, som pæleorm-invasionen kan have på de danske havne.

Pæleorm-angreb er altså et problem, fordi det både har en økonomisk, historisk og ikke mindst sikkerhedsmæssig konsekvens ikke at sikre maritimt træværk mod angreb fra pæleorm.

Hvad gør jeg mod pæleorm-angreb?

Der findes flere forskellige måder at undgå pæleorm-angreb på. Biologisk maling, ormedug, pæle af plastik, plastik omslag til det maritime træværk. Der er mange løsninger, som kan beskytte og bekæmpe pæleorm.

Hos Teredo har vi specialiseret os i at finde løsninger, som passer helt perfekt til lige præcis dit behov. Vi laver både:

  • Tilstandsundersøgelse, så vi ser, om din havn eller dit maritime træværk er ramt af pæleorm-angreb.
  • Forebyggelse mod pæleorm-angreb, så du er sikret langt ude i fremtiden.
  • Behandling mod pæleorm-angreb, hvis træværket allerede er ramt af pæleorm. Det kan heldigvis nemt og effektivt rettes op på.

Du kan læse mere om vores pæleorm-løsninger oppe i fanen.

Eller du kan kontakte os på telefon +45 20 45 55 45. eller mail jo@teredo.dk.

Vi håber, at det var behjælpeligt i forhold til alle dine pæleorm-spørgsmål. Lægger du inde med flere, eller vil du bare gerne høre mere om dine muligheder mod pæleorm-angreb, så tøv ikke med at kontakte os!